Monika Kowalczyk – Kogut

Monika Kowalczyk-Kogut – jest teatrologiem, animatorem kultury i instruktorem teatralnym. Ukończyła wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, animację kultury na UMCS w Lublinie, a także podyplomowe studia emisji głosu na UMCS w Lublinie oraz logopedię na Uniwersytecie Warszawskim.

Przy wejściu do The Globe w Londynie (fot. Piotr Kogut)

Prowadzi zajęcia i warsztaty z emisji głosu oraz interpretacji tekstów i wystąpień publicznych. Działa w stowarzyszeniach kulturotwórczych, organizuje i prowadzi ogólnopolskie imprezy recytatorskie, teatralne i muzyczne.

Ma na swoim koncie główne nagrody w ogólnopolskich konkursach recytatorskich, zdobywane w latach 1997-2007 oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w domach i ośrodkach kultury, m.in. w Elblągu, Czechowicach-Dziedzicach, Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez 8 lat kierowała Wiejskim Domem Kultury w Mostkach, przez 4 lata była dyrektorem Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Wraz z mężem Piotrem Kogutem prowadzi też Dom Spokojnej Książki w Rżuchowie (gmina Sadowie).

W MDK prowadzi zajęcia teatralne i recytatorskie dla młodzieży w wieku od 15 roku życia.