Aleksandra Bicz

Aleksandra Bicz, magister edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym. W MDK prowadzę zajęcia wokalne indywidualne.