Bożena Magdalena Mrózek

Bożena Magdalena Mrózek – doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura; nauczyciel dyplomowany; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach , studiów podyplomowych w dziedzinie emisji głosu i chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii w Kielcach. Ukończyła kurs kwalifikacyjny instruktora tańca nowoczesnego w Krakowie oraz Studium Carla Orffa w Warszawie. Uczestniczy w wielu sympozjach, szkoleniach i warsztatach w zakresie zbiorowej emisji głosu oraz prowadzenia zespołu chóralnego.

W latach 2006 – 2014 była koordynatorem regionalnym Ogólnopolskiego Programu Śpiewająca Polska, a od roku 2015 pełni funkcję kuratora regionalnego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

W roku 2018 uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Chóralnej Młodzieżowego Domu Kultury:

  • Dziecięcy Zespół Wokalny „Kropeczki” – poniedziałki – 15:45 – 17:15

(dziewczynki w wieku 7 – 10 lat)

Nauka gry na flecie podłużnym (prostym) – poniedziałki – 17:30 – 18:15

środy – 16:30 – 18:00 – chór „Portamento”
piątki – 15:30 – 17:00 – chór „Portamento”
soboty – 10:15 – 11:45 – chór „Portamento”

Zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współfinansowaniu Powiatu Starachowickiego:
piątki – 17:15 – 18:45
soboty – 12:00 – 13:30