Olga Garbacz – Kosior

Olga Garbacz – Kosior ukończyła studia magisterskie w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentką studiów menadżerskich na Wydz. Nauk Społecznych KUL. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku arteterapii na AHE w Łodzi. Współpracuje z Akademią Łucznica, gdzie poszerzała wiedzę i umiejętności z zakresu; wikliniarstwa i papieru czerpanego otrzymując certyfikaty. W 2018 r. brała udział w warsztatach działań plastycznych „Ptaki i ptaszyska” – sztuka papieru i grafika tradycyjna: linoryt, litografia i miedzioryt. Jest pomysłodawczynią i komisarzem Powiatowych Przeglądów Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Salon wiosenny”. W ramach cyklicznych Pikników Leśmianowskich jest organizatorką Regionalnego Konkursu Plastycznego dla młodzieży pt. „W malinowym chruśniaku”. Jest autorką wielu projektów graficznych i rzeźbiarskich. Posiada liczne nagrody i odznaczenia państwowe. Nauczyciel dyplomowany. W MDK prowadzi zajęcia plastyczne wykorzystując tradycyjne techniki oraz swoje, autorskie. Prowadzi zajęcia z ceramiki i arteterapii.

Zajęcia plastyczne :

dla najmłodszych odbywają się :

we wtorki i czwartki od godz. 15 30 – 16 50

dla grupy młodszej : w środy od godz. 16 00 – 18 30

dla grupy starszej : we wtorki od godz. 17 00 – 19 30