Waldemar Dziura

Waldemar Dziura magister wychowania muzycznego, nauczyciel dyplomowany, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiczną w Kielcach. Ukończył studia Podyplomowe „informatykę i technologie informacyjne” w Wyższej Szkole Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach. W MDK pracuje jako instruktor muzyki, prowadzi studium gitary akustycznej, zespół gitarowy oraz zespół wokalny „Wi-Waldi”.