Krzysztof Stanik

Artysta muzyk – gitarzysta „rockendrolowy”, magister wychowania muzycznego, nauczyciel dyplomowany, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiczną w Kielcach. Podyplomowo studiował „informatykę i technologie informacyjne” na Wyższej Szkole Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach a także „realizację dźwięku” w Świętokrzyskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W MDK od ponad ćwierć wieku prowadzi gitarową szkołę rocka i opiekuje się rockowymi zespołami muzycznymi.