Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Grupa I – dzieci w wieku 5-6 lat – wtorki, czwartki w godzinach 15:30 – 17:00.

Grupa II – dzieci w wieku 7- 9 lat – środy w godzinach 17:00 – 19:30.

Grupa III – dzieci w wieku od 10 lat – wtorki w godzinach 17:00 – 19:30.

Zajęcia prowadzi mgr Olga Garbacz – Kosior.

Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są w trzech grupach wiekowych.

Celem ich jest rozszerzanie i wzbogacanie form plastycznego myślenia poprzez wykorzystanie własnych umiejętności i technik plastycznych do realizacji wybranych tematów z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i ceramiki.

Warsztaty dostosowane są do wieku i rozwoju plastycznego uczestników, mają na celu rozwijać zdolności i talenty plastyczne, zapoznać uczniów z różnorodnymi technikami i wykonać w nich prace Uwrażliwiają na piękno otaczającego świata i uczą percepcji dzieł sztuki – właściwego odbioru, odczytywania treści. Prowadzone są także zajęcia arteterapeutyczne, wzmacniające proces twórczy. Uczestnicy biorą udział w wybranych konkursach plastycznych na szczeblu; regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Sukcesy w I semestrze roku szkol. 2018/2019

W XXVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota” – Tychy 2018

Zuzanna Kozieł i Amelia Świrta znalazły się w gronie laureatek

W XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Z chlubnych miejsc i kart historii narodowej” – „Jesteśmy dumni z Polski” zorganizowany przez MDK nr 1 w Tychach

Kacper Kutera – nagroda

Pola Kurowska – wyróżnienie

Bianka Kurowska – laureatka

Maria Mosiołek – laureatka

W VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt.„Wolność jest w nas. Dumni ze swojej Niepodległej” zorganizowanym przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy;

Adrianna Kosno – wyróżnienie Prezesa Fundacji w kat. 7 – 9 lat

Karolina Lipiec – wyróżnienie Prezesa Fundacji w kat. 10 – 12 lat

Bianka Kurowska – II nagroda w kat. 7 – 9 lat

Marzena Zakrzewska – wyróżnienie w kat. 10 – 12 lat

Alicja Różalska – II nagroda w kat. 13 – 16 lat

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Fundację TworzMY Kraków pt. „Moja miejscowość za 10, 20, 25, 50, 70, 100 lat” – do serca Kapsuły Czasu

Pola Kurowska

Nikola Dudek – znalazły się w gronie Zwycięzców Honorowych i otrzymały Złote Certyfikaty Serca Kapsuły Czasu – ich prace zostaną zamknięte w oryginale w Kapsule

Natomiast prace konkursowe następujących uczniów:

Filip Mosiołek

Wiktoria Majcher

Bianka Kurowska

Hanna Grosicka

Oliwia Wilk

Aleksandra Kordecka

Marzena Zakrzewska

Alicja Różalska zostaną zamknięte w Kapsule w wersji cyfrowej – autorzy znajdą się w gronie Zwycięzców Wyróżnionych i otrzymali Srebrne Certyfikaty Serca Kapsuły Czasu.