Wokalne studio piosenki

Na zajęcia obowiązują zapisy. Zajęcia prowadzi mgr Piotr Mrózek.

Pracownia koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną, mając na celu działalność twórczą, odtwórczą oraz naukę prawidłowej percepcji sztuki a zwłaszcza muzyki. Korzystając z dobrego wyposażenia pracowni, długoletniego doświadczenia instruktora, dobrej atmosfery w placówce,dzieci mają bardzo dobre warunki do rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności, możliwość nauki od podstaw w dziedzinie śpiewu estradowego oraz nauki gry na keyboardach.

Śpiew to bardzo ekspresyjna forma muzyki. O korzyściach płynących z tej formy twórczości można by mówić wiele, ale uczęszczanie na zajęcia,udział w imprezach, wyjazdy na konkursy,festiwale,zdobywanie nagród i wyróżnień pozostaje w pamięci na całe życie, niejednokrotnie powodując dalsze kształcenie w tym kierunku.

Nauka gry na keyboardach dla początkujących i zaawansowanych, to pierwsze zetknięcie się z prawdziwą muzyką. Nauka położenia nut na pięciolinii i dźwięków na klawiaturze, poznanie podstawowych wiadomości teoretycznych, wprowadza uczestników zajęć w nowy wspaniały świat.