Imprezy i wydarzenia

Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez i wydarzeń artystycznych i społecznych. W organizacji wielu imprez MDK wspomaga Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach.

Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Salon wiosenny”

Młodzieżowy Festiwal Piosenki „StarAch!Festiwal”

Dziecięcy Festiwal Piosenki

Piknik artystyczny

Noce teatralne

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Magia powiatu starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje”

Konkurs Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych

Wszyscy Gitarzyści Starachowic

TU TEatr

Turniej Teatralny Święto wiersza

Chóralne spotkania z kompozytorami