Agnieszka Lasek – Piwarska

Agnieszka Lasek – Piwarska – dyrektorka Starachowickiego Centrum Kultury , była dyrektorka  Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany, dziennikarka – pracowała w lokalnym radio,  współpracowała z regionalną gazetą.  Animatorka kultury, członek Stowarzyszenia Promocji Talentów przy MDK w Starachowicach. Realizator, pomysłodawca, koordynator wielu projektów edukacyjnych, imprez kulturalnych, społecznych i interdyscyplinarnych.  Zainteresowania: film, teatr, media, popkultura, kulinaria.

Prowadzi warsztaty dziennikarskie jako wolontariusz.